Επιτροπές

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος
Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια, ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μέλη
Βαμβακούση Ξένια, εκλ. Λέκτορας, ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καφούση Σόνια, Αν. Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μαρκόπουλος Χρήστος, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πίττα Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πόταρη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σακονίδης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σταθοπούλου Χαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τάτσης Κωνσταντίνος, Επίκουρος. Καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τζανάκης Κώστας, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τζεκάκη Μαριάννα, Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οργανωτική Επιτροπή

Καλδρυμίδου Μαρία
Βαμβακούση Ξένια
Δώνη Έλλη
Θεοδωράκη Χαρίκλεια
Κατσαδήμα Έφη
Κολοκούρη Ελένη
Ντίνου Μάγδα
Παγγέ Πολυξένη
Πλακίτση Κατερίνα
Στεργίου Λήδα
Ευτυχία Νάννη