Πρόγραμμα

Κατεβάστε το Συνοπτικό Πρόγραμμα download_short_programm (pdf, 296Κb) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα download_short_programm (pdf, 5,6Mb)

Εισηγήσεις στην ολομέλεια

1. Κεντρικές Ομιλίες

Milan Hejný, Charles University, Tσεχία
Scheme-oriented mathematics education: Spider web mathematical environment

Michael Roth, University of Victoria, Καναδάς
Cultural-Historical Activity theory and mathematical knowing

Μαριάννα Τζεκάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαθηματική Δραστηριότητα και Μαθηματικά Έργα

2. Στρογγυλό τραπέζι: "Η τάξη ως πεδίο ανάπτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας"

Συντονίστρια:
Ιωάννα Μαμωνά-Downs, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συμμετέχουν:
Ξένια Βαμβακούση, εκλ. Λέκτορας, ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μαρία Iατρίδου, Β/θμια Εκπ/ση, Δρ Διδακτικής Μαθηματικών
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Α/θμια Εκπση, εκλ. Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Χαρούλα Σταθοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3. Παρουσίαση ΕΝΕΔΙΜ ΕΠΕΔΙΜ

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα για τα Μαθηματικά της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: Αξιοποιώντας τα ερευνητικά και τα επαγγελματικά δεδομένα

Συντονιστές:
Αθανάσιος Βλάχος, εκπαιδευτικός, Πρόεδρος ΕΠΕΔΙΜ
Χαράλαμπος Σακονίδης, ΔΠΘ, Πρόεδρος ΕΝΕΔΙΜ
Δέσποινα Πόταρη, ΕΚΠΑ, συντονίστρια Ομάδας Εργασίας των ΑΠ για τα Μαθηματικά της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Θεοδόσης Ζαχαριάδης, ΕΚΠΑ, συντονιστής Ομάδας Εργασίας των ΑΠ για τα Μαθηματικά της Α' Λυκείου

Ερευνητικές εργασίες

Στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται 49 ερευνητικές εργασίες

Αναρτημένες εργασίες / posters

Στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται 5 ανηρτημένες εργασίες

Ομάδες ανταλλαγών

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συντονιστής: Χρίστος Χασιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συμμετέχουν:
Αναστάσιος Πατρώνης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Χατζηκυριάκου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ARITHMETIC LEARNING ENVIRONMENT STEPPING
Συντονιστής: Darina Jirotková, Milan Hejný, Charles University in Prague, Τσεχία

Ομάδες εργασίας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Χρίστο, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συμμετέχουν:
Νικόλαος Μουσουλίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συντονιστής: Μαρία Καλδρυμίδου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συμμετέχουν:
Δέσποινα Πόταρη, ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Σακονίδη, ΔΠΘ
Μαριάννα Τζεκάκη, ΑΠΘ

 

Επεξηγήσεις επί του περιεχομένου των ενοτήτων του προγράμματος

Ερευνητικές εργασίες

Πρόκειται για εμπειρικές ή θεωρητικές μελέτες σχετικές με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Οι εργασίες, εφόσον γίνουν αποδεκτές με βάση τη διαδικασία κρίσης, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 30 λεπτών (20 λεπτά παρουσίασης και 10 λεπτά συζήτησης).
Τόσο το κείμενο όσο και η παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν: σαφή προσδιορισμό της εστίασης της μελέτης, επισήμανση του θεωρητικού πλαισίου που αξιοποιείται, ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσίαση και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται (ή του επιχειρήματος που διατυπώνεται, εφόσον πρόκειται για θεωρητική εργασία), δεδομένα, αποτελέσματα και συζήτηση -συμπεράσματα.

Αναρτημένες εργασίες / posters

Τα posters αφορούν σε εργασίες που είτε βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης και δεν προσφέρονται για ολοκληρωμένη παρουσίαση είτε είναι καταλληλότερες για παρουσίαση σε εικονική ή γραφική μορφή, όπως πιλοτικές έρευνες, λογισμικά, καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.
Το κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφει το περιεχόμενο του poster.

Ομάδες ανταλλαγών / Ομάδες εργασίας

Πρόκειται για ομαδική επιστημονική δραστηριότητα με στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επεξεργαστούν και να συνεργαστούν σε συγκεκριμένα θέματα.
Οι ομάδες ανταλλαγών και οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να έχουν ένα συντονιστή και έναν έως τρεις συν-διοργανωτές. Στο πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου προβλέπονται δύο συναντήσεις για κάθε ομάδα ανταλλαγών και μία συνάντηση για τις ομάδες εργασίας, διάρκειας 60 λεπτών η καθεμία. Στο κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια τόσο η θεματική της ομάδας όσο και ο τρόπος εργασίας της στις συνεδρίες.
Επισημαίνεται ότι οι ομάδες ανταλλαγών και οι ομάδες εργασίας δεν πρέπει να περιορίζονται σε παρουσιάσεις και εισηγήσεις, αλλά θα πρέπει να προβλέπουν στην οργάνωσή τους χρόνο για ενεργή συμμετοχή των συνέδρων.

Άλλες δραστηριότητες

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου είναι δυνατόν να οργανωθούν συναντήσεις σχετικές με κάποιο σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινότητα της μαθηματικής εκπαίδευσης ή την παρουσίαση του έργου των επιτροπών της ΕΝΕΔΙΜ ή την παρουσίαση ερευνητικών προγραμμάτων. Περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων, που θα είναι ανοιχτές σε όλους τους συνέδρους, θα είναι η συζήτηση του θέματος ή η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου που έχει παραχθεί.